معنی و ترجمه کلمه جمهورى به انگلیسی جمهورى یعنی چه

جمهورى

common wealth
republic
republican
state

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها