معنی و ترجمه کلمه جنبش کرم وار به انگلیسی جنبش کرم وار یعنی چه

جنبش کرم وار

peristalsis

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها