معنی و ترجمه کلمه جنجال به انگلیسی جنجال یعنی چه

جنجال

bobbery
brannigan
brawl
dirdum
donnybrook
garboil
hubbub
jangle
pother
scuffle
stramash
tumult

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها