معنی و ترجمه کلمه جنگاور به انگلیسی جنگاور یعنی چه

جنگاور

warrior


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها