معنی و ترجمه کلمه جنگ فن به انگلیسی جنگ فن یعنی چه

جنگ فن

tactic
tactics

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها