معنی و ترجمه کلمه جهش و کشش جسمى به طرف جلو در اثر خروج مایع جهنده اى در جهت عقب به انگلیسی جهش و کشش جسمى به طرف جلو در اثر خروج مایع جهنده اى در جهت عقب یعنی چه

جهش و کشش جسمى به طرف جلو در اثر خروج مایع جهنده اى در جهت عقب

jet propulsion

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها