معنی و ترجمه کلمه جهند زدن به انگلیسی جهند زدن یعنی چه

جهند زدن

pulse


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها