معنی و ترجمه کلمه جوش زدن و خودخورى کردن به انگلیسی جوش زدن و خودخورى کردن یعنی چه

جوش زدن و خودخورى کردن

bother


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها