معنی و ترجمه کلمه جوش شیرین به انگلیسی جوش شیرین یعنی چه

جوش شیرین

baking soda
bicarbonate
bicarbonate of soda
soda

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها