معنی و ترجمه کلمه جوف نشین به انگلیسی جوف نشین یعنی چه

جوف نشین

insessorial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها