معنی و ترجمه کلمه جوهر خواب آور افیون به انگلیسی جوهر خواب آور افیون یعنی چه

جوهر خواب آور افیون

morphia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها