معنی و ترجمه کلمه حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد به انگلیسی حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد یعنی چه

حاشیه ضخیم پارچه اى که وسط آن نازک ترباشد

webbing

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها