معنی و ترجمه کلمه حاشیه چین دار به انگلیسی حاشیه چین دار یعنی چه

حاشیه چین دار

chitlings
chitlins
chitterlings
founcing
frill
furbelow

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها