معنی و ترجمه کلمه حالت آتش فشانى به انگلیسی حالت آتش فشانى یعنی چه

حالت آتش فشانى

volcanicity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها