معنی و ترجمه کلمه حالت امرى به انگلیسی حالت امرى یعنی چه

حالت امرى

jussive


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها