معنی و ترجمه کلمه حالت تدافع به انگلیسی حالت تدافع یعنی چه

حالت تدافع

defensive

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها