معنی و ترجمه کلمه حالت خواب آلودگى و میل شدیدبه خواب به انگلیسی حالت خواب آلودگى و میل شدیدبه خواب یعنی چه

حالت خواب آلودگى و میل شدیدبه خواب

narcolepsy

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها