معنی و ترجمه کلمه حالت زجاجى به انگلیسی حالت زجاجى یعنی چه

حالت زجاجى

translucence
translucency
transparence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها