معنی و ترجمه کلمه حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد به انگلیسی حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد یعنی چه

حالت عدم فعالیتى که در اثر وجود دو نیروى متعادل ایجاد گردد

deadlock

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها