معنی و ترجمه کلمه حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد به انگلیسی حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد یعنی چه

حالت چیزى که مانند یا دسته پشم باشد

flocculence

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها