معنی و ترجمه کلمه حامله به انگلیسی حامله یعنی چه

حامله

enceinte
gravida
pergnant
pregnant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها