معنی و ترجمه کلمه حاوى نکته ى مهم و قابل گوشزد به انگلیسی حاوى نکته ى مهم و قابل گوشزد یعنی چه

حاوى نکته ى مهم و قابل گوشزد

aposematic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها