معنی و ترجمه کلمه حجاب حاجز به انگلیسی حجاب حاجز یعنی چه

حجاب حاجز

diaphragm
midriff
traverse

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها