معنی و ترجمه کلمه حجاب یا پرده گذاردن به انگلیسی حجاب یا پرده گذاردن یعنی چه

حجاب یا پرده گذاردن

diaphragm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها