معنی و ترجمه کلمه حجم متوازى السطوح به انگلیسی حجم متوازى السطوح یعنی چه

حجم متوازى السطوح

parallelepiped

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها