معنی و ترجمه کلمه حرام خوارى به انگلیسی حرام خوارى یعنی چه

حرام خوارى

usury

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها