معنی و ترجمه کلمه حرفى را به صورت شفوى ادا کردن به انگلیسی حرفى را به صورت شفوى ادا کردن یعنی چه

حرفى را به صورت شفوى ادا کردن

labialize

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها