معنی و ترجمه کلمه حرف ندا که براى دستور یا امریه به نظامیان به کار مى رود به انگلیسی حرف ندا که براى دستور یا امریه به نظامیان به کار مى رود یعنی چه

حرف ندا که براى دستور یا امریه به نظامیان به کار مى رود

hep

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها