معنی و ترجمه کلمه حرقفى به انگلیسی حرقفى یعنی چه

حرقفى

iliac
ilial

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها