معنی و ترجمه کلمه حروفچینى از دور به انگلیسی حروفچینى از دور یعنی چه

حروفچینى از دور

teletypesetting

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها