معنی و ترجمه کلمه حرکت ارتجاعى داشتن به انگلیسی حرکت ارتجاعى داشتن یعنی چه

حرکت ارتجاعى داشتن

rebound

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها