معنی و ترجمه کلمه حرکت دزدکى به انگلیسی حرکت دزدکى یعنی چه

حرکت دزدکى

slink
stealth

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها