معنی و ترجمه کلمه حرکت ماروار به انگلیسی حرکت ماروار یعنی چه

حرکت ماروار

squirm

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها