معنی و ترجمه کلمه حرکت کننده با قدم هاى کج و نامنظم به انگلیسی حرکت کننده با قدم هاى کج و نامنظم یعنی چه

حرکت کننده با قدم هاى کج و نامنظم

shambling

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها