معنی و ترجمه کلمه حرکت کننده به سوى کوهستان براى چرا به انگلیسی حرکت کننده به سوى کوهستان براى چرا یعنی چه

حرکت کننده به سوى کوهستان براى چرا

transhumant

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها