معنی و ترجمه کلمه حزب اکثریت به انگلیسی حزب اکثریت یعنی چه

حزب اکثریت

major party

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها