معنی و ترجمه کلمه حساب بولى به انگلیسی حساب بولى یعنی چه

حساب بولى

boolean calculus

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها