معنی و ترجمه کلمه حساب کننده به انگلیسی حساب کننده یعنی چه

حساب کننده

calculator

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها