معنی و ترجمه کلمه حساسیت شدید در یک ناحیه بدن به انگلیسی حساسیت شدید در یک ناحیه بدن یعنی چه

حساسیت شدید در یک ناحیه بدن

hyperesthesia

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها