معنی و ترجمه کلمه حسى به انگلیسی حسى یعنی چه

حسى

intuitive
sensational
sensor
sensorial
sensory

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها