معنی و ترجمه کلمه حسگیر به انگلیسی حسگیر یعنی چه

حسگیر

anaesthesia
anaesthetic

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها