معنی و ترجمه کلمه حشره کشى به انگلیسی حشره کشى یعنی چه

حشره کشى

insecticide
insectifuge

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها