معنی و ترجمه کلمه حشره کش به انگلیسی حشره کش یعنی چه

حشره کش

fly dope
insecticidal
insecticide
larvicide

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها