معنی و ترجمه کلمه حصار بندى به انگلیسی حصار بندى یعنی چه

حصار بندى

stockade

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها