معنی و ترجمه کلمه حصار درست کردن به انگلیسی حصار درست کردن یعنی چه

حصار درست کردن

corral

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها