معنی و ترجمه کلمه حضرت موسى به انگلیسی حضرت موسى یعنی چه

حضرت موسى

moses

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها