معنی و ترجمه کلمه حضور در همه جا در یک وقت به انگلیسی حضور در همه جا در یک وقت یعنی چه

حضور در همه جا در یک وقت

ubiquity

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها