معنی و ترجمه کلمه حضور و غیاب سازمانى به انگلیسی حضور و غیاب سازمانى یعنی چه

حضور و غیاب سازمانى

roll call

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها