معنی و ترجمه کلمه حضور و غیاب سازمانى به انگلیسی حضور و غیاب سازمانى یعنی چه

حضور و غیاب سازمانى

roll call


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها