معنی و ترجمه کلمه حضور پیش از وقت به انگلیسی حضور پیش از وقت یعنی چه

حضور پیش از وقت

preconception

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها