معنی و ترجمه کلمه حفره ایجاد کردن به انگلیسی حفره ایجاد کردن یعنی چه

حفره ایجاد کردن

vesicular
vesiculate

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها